MiTek Global Home

Hale din lemn pentru productie Case din lemn si sarpante indudtrializate

HALA DE PRODUCTIE PENTRU PREFABRICAREA ŞI ASAMBLAREA PRIMARĂ A ŞARPANTELOR INDUSTRIALIZATE ŞI A PEREŢILOR TIP „TAL” (tehnologia avansata a lemnului) FOLOSIŢI IN INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR DIN LEMN ASAMBLATE CU PLACI MULTICUI MARCA MiTek.

Beneficiarul acestui proiect este S.C.Ecorema Soluţii S.R.L. din Or. Nehoiu, Jud.Buzău, care are ca obiect de activitate chiar producerea de şarpante industrializate şi a structurilor portante din lemn şi derivatele acestuia şi care în acest caz este şi realizatorul proiectului.
Pentru buna desfăşurare a procesului de producţie, beneficiarul a ajuns la concluzia că este nevoie de extinderea spaţiului de lucru, şi anume prin construirea unui spaţiu mai amplu, pe toate cele trei dimensiuni, realizat din materiale clasice sau din structură metalică.
S-a propus astfel ridicarea unei „Hale de Producţie” cu o Suprafaţă de aprox. 400 MP.
Amplasarea acestui nou obiectiv s-a stabilit a se face peste un parter existent, unde se desfăşura până în prezent activitatea. S-a ales această soluţie pentru a se economisi terenul şi banii.
Prin expertizarea structurii de rezistenţă a construcţiei ce urma să fie folosită drept amplasament, s-a constatat că soluţia optimă pentru realizarea investiţiei este o „Hale de Producţie din Lemn” După un studiu de marketing în tehnologia construcţiilor de lemn, s-a optat în final nu pe soluţia clasică cu elemente din lemn masiv şi fixări tradiţionale, ci pe o solutie industrializata , mai uşoară, dar cu prinderi solide, sigure,aplicand tehnologia grinzilor cu zabrele asamblate cu placi multicui.

Aşa s-a ajuns la MITEK, suport tehnic, soft de proiectare, tehnologie moderna si cele mai sigure placi multicui din lume.

Luînd legătura cu reprezentantul Mitek Romania, Dl. Isache Vasile şi expunându-i dorinţa noastră am fost întâmpinaţi cu amabilitate şi solicitudine. Acesta ne-a introdus chiar atunci pe loc în detaliile noii tehnologii, preţuri şi posibilităţi de cooperare; iar apoi în doar câteva zile, specialistul Mitek în rezistenţă, Dl. Ing. Petre ne-a proiectat ceea ce urma să fie împlinirea dorinţelor mele.
Proiectul „Hală de Producţie din Lemn”cu dimensiunile de 10,00 m lăţime cu 40,00 m lungime, urma să fie realizat din doar 3 elemente tipizate ale structurii de rezistenţă:

1. Ferma tip Portal cu o deschidere de 10,30 m
2. Ferma de contravântuire în planul pereţilor
3. Ferma de contravântuire în planul acoperişului

Odată cu încheierea Contractului de colaborare cu MITEK, beneficiarul a făcut comandă de utilajele strict necesare, în speţă o Presă de 30 tone-forţă, cât şi toate organele de asamblare , adică Plăcile Multicui rezultate din proiect.
S-a trecut imediat la procurarea şi pregătirea materialului lemnos, prin debitare şi dimensionare conform detaliilor tehnice din proiect.
După primirea presei şi Plăcile Multicui, s-a trecut la asamblarea fermelor portal şi a fermelor de contravântuire. S-au executat module de câte 2 ferme Portal cu câte 2 perechi de ferme de contravântuiri, obţinându-se astfel 16 module.
A urmat apoi partea mai dificilă, cea de montare a noii structuri pe amplasamentul propus, adică la nivelul 1 al unei construcţii existente, cota + 2,60 m. Desigur am fi preferat o fundaţie nouă şi bine calibrată la nivelul solului, dar nu puteam avea toate avantajele. Astfel că, am îndepărtat vechea structură de lemn şi acoperişul ei, iar apoi cu ajutorul unei macarale de min 5 tone am ridicat şi poziţionat toate elementele la locul lor.
Modulele au fost poziţionate pe orizontală şi verticală, iar apoi au fost rigidizate între ele cu distanţieri, obţinându-se o structură sigură şi exactă cu o travee de dispunere a elementelor de susţinere, perfect egală.
Ultimul pas a fost acela de a închide Structura.
Am optat pentru panouri tip Rompan de 4 cm pentru acoperiş, iar pentru pereţi – Plăci de OSB 15mm; la aceştia se pot aplica ulterior diverse tratamente de acoperire.

Ecorema Solutii srl
Arh. Radu Baloc