MiTek Global Home

Şarpantă din lemn sau acoperiş din lemn? Ce este şarpanta şi ce este acoperişul?

Şarpanta prefabricată industrializat – Foarte rezistentă şi uşor de montat!

 


În martie 2006. MiTek – primul pas în România         Şarpantă industralizată – montaj cu macara

Foarte multe companii care activează în domeniul construcţiilor ca firme producătoare de învelitori  cât şi companiile care montează  învelitori de diferite tipuri (tablă, ardezie, membrane bitumate, plăci de azbociment, policarbonat, materiale de hidroizolaţii, etc.) fac o mare confuzie între noţiunea de şarpantă şi cea de acoperiş.


Fermele depozitate sunt pregatite pentru livrare simontaj. Clientul având posibilitatea de a comanda acoperişul la poarta fabricii.

Ce este şarpanta?

Şarpanta reprezintă partea de structură din lemn a unei construcţii peste care urmează să se monteze învelitoarea sau hidroizolaţia care poate fi de mai multe tipuri, ca de exemplu:

  1. Şarpantă în plan înclinat, care poate fi în unul sau mai multe planuri, formată din grinzicu zăbrele, căpriori, pane, contravântuiri, cosoroabe, stâlpi, popi de susţinere, astereală…

  2. Şarpantă în plan orizontal, tip terasă – Planşeu din grinzi cu zăbrele asamblate cu plăci multicui sau planşeu din grinzi masive din lemn ecarisat sau din lemn stratificat lamelar.

  3. Şarpantă curbată – programele de proiectare MiTek permit arhitecţilor flexibilitate în alegerea formei de acoperiş.

    Mai jos prezentăm câteva exemple de şarpante proiectate si executate de producătorii MiTek.

Şarpantă în plan înclinat


Şarpantă în plan orizontal, tip terasă – Planşeu din grinzi cu zăbrele

Şarpantă curbată

 

Ce este acoperişul?

Acoperişul este şarpanta împreună cu sistemul complet de învelitoare, împreună cu elementele de fixare şi de scugere a apei (jgheaburi, burlane, etc.).
MiTek recomandă firmelor de construcţii, personelor fizice, arhitecţilor şi inginerilor proiectanţi să se adreseze companiilor specializate exclusiv în  producţia, livrea şi montajul şarpantelor în sistem prefabricat întrucât avantajele sunt incontestabile în raport cu şarpantele executate la faţa locului, în şantier, unde apar pierderi de materiale foarte mari iar calitatea materialului lemnos şi a  execuţiei de cele mai multe ori lasă de dorit.

Odată fermele sosite în şantier, timpul de montaj se scurtează foarte mult.

Fabricanţii de şarpante prefabricate în sistem industrializat deţin echipamente şi linii de producţie destinate exclusiv fabricării acestora. În acest mod se elimină pierderile de material lemnos, 90% din şarpantă se execută în unitatea de producţie cu ajutorul utilajelor, precum:
– Circulare pentru debitat lemnul cu comandă numerică tip CNC
– Instalaţii de presare (prese hidraulice), pentru presarea organelor de asamblare de tip plăci multicui
– Mese automate pentru fabricarea pereţilor la casele din lemn.

Avantajele şarpantei în sistem industrializat-prefabricat.
– Timp redus în proiectare, eliminarea stâlpilor şi panelor, spaţiu locuibil mai mare datorat soluţiei tehnice generate de programul de proiectare MiTek, specializat exclusiv în desenul şi calculul structurilor din lemn dupa Eurocod 5;
– Calitatea îmbinărilor şi debitărilor de mare precizie, obţinute cu ajutorul echipamentelor din dotare
– Timp redus la montaj;
– Produs reglementat internaţional şi garanţie internaţională daca proiectele tennice sunt avizate de inginerii MiTek, inclusiv contrasemnarea  proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de montaj a şarpantei.

Şarpanta tradiţională vs Şarpanta industrializată asamblată cu plăci multicui

Şarpanta tradiţională – spaţiul locuibil este limitat     Şarpanta MiTek – spaţiul locuibil este mai mare

Notă: Producătorii de şarpante, autorizaţi Mitek, oferă gratuit proiectul tehnnic de execuţie firmelor de proiectare şi proiectantului general, dacă şarpantele sunt executate într-o unitate de producţie autorizată, care foloseşte tehnologia MiTek.